תמונות

יורם ארבל בצעירותו צילום סער יעקוב צילום: סער יעקוב