תמונות

חיילי הברזל אלכס צילום: איתי נבון, עיתון "במחנה"