תמונות

פנינית שרת, שולחן סלון גובה צילום: שי אפשטיין