תמונות

חדרים לבנים - דירת נופש גרסטנר אדריכלים צילום: עמית גירון