תמונות

תחרות מסעדות, הוסט מנורה גובה צילום: Jonas Bjerre-Poulsen/Norm