תמונות

אורן ניסים. יועמד לדין וכנראה יסיים את דרכו במועדון (אלעד ירקון)