תמונות

אלישע לוי. החילוף שלו עלה ביוקר (אלן שיבר)