תמונות

ולחלק מהרגעים היה קשה להישאר אדיש (אלן שיבר)