תמונות

שאולי בדישי יום הולדת ספטמבר 16 צילום: אור גפן