תמונות

מיכל אפשטיין. חוזרת מפציעה ונותנת תוצרת (יניב גונן)