תמונות

שלומי דורה. יישר האוהד מספר אחד (עמית מצפה)