תמונות

מיכל מטלון, ג, רחצה הורים צילום: עודד סמדר