תמונות

החמישייה 22.3, בדולח אפר - 1 צילום: Artful Ashes