תמונות

פסח, חיים כהן - טרטר דג צילום: בני גם זו לטובה