תמונות

פדרמן ומזרחי. לא כל הבוסים מסכימים (משה חרמון)