תמונות

אבוחצירה. מק"ש לחיפה וחוזר חלילה (יוסי שקל)