תמונות

מירי אלבכרי - תשע שנים לאחר המקרה צילום: הגיע במייל האדום