תמונות

אוספים, בבושקות איפור גובה, צילום תום חוליגנוב צילום: מיטל אולנטוך