תמונות

סיגל שכטר,גובה, פינת העבודה באזור הסלון, תקרת הרביץ הישנה הוסרה צילום: עוזי פורת