תמונות

מיכל מטלון, פרגולה לבנה מקרה רחבה מרוצפת באבן סאני מכובסת צילום: עודד סמדר