תמונות

אירוע רן שריג, אוקטובר 2016 צילום: אביב חופי