תמונות

נורית ולק דגן, ג, מדפים (12) צילום: מיכל קריגר מוטולה