תמונות

אירוע קו לחיים, ינואר 2017 צילום: אביב חופי