תמונות

ארנה שטרקמן, עיצוב פנים בתיה בוחניק. צילום צחי בן סדון צילום: צחי בן סדון