תמונות

מצננים 37, סינון השמש בימים החמים צילום: אבי כהן