תמונות

דלית ונגרובסקי, ג, משטח קוריאן בצהוב עז מולבש על משטח הקוריאן הלבן צילום: אלעד גונן