תמונות

ימה, סלון פינת ספרים גובה צילום: ימה ברקאי