תמונות

הביתה של גילת, ג, תכשיטים צילום: הגר דופלט