תמונות

דנה קושמירסקי, ג, מדפים (20) צילום: עודד סמדר