תמונות

מבנים שלא נבנו, לינקולן, צילום National Archives צילום: National Archives