תמונות

שרון נוימן סביון, מדרגות ספרייה גובה צילום: עמית גושר