תמונות

ילקוטים, טוב מאוד בגיאומטריה, 729 שקלים ברשת סטורי, Kipling