תמונות

טד, טברפיילהיטה - ביתן לצפייה באייל הצפון בנורבגיה צילום: SNØHETTA