תמונות

נורית גפן, פותחת צילום שי אדם, פרחים צילום: שי אדם