תמונות

מבחינתו מדובר במחדל הגנתי. גוטמן (אלן שיבר)