תמונות

מיקי איתן: "מדינה חזקה צריכה אזרחים חזקים"