תמונות

מחלקה ראשונה נובמבר 25 - סטן פולובץ צילום: אור קפלן