תמונות

גם הוא דורש מנהל תקין. אייזנברג (אלן שיבר)