תמונות

איטויט, הבית של אופיר 3 צילום: דיה טולקציר