תמונות

ארבייטמן יורד מהאוטובוס של חיפה (אלעד ירקון)