תמונות

בלאט יכול להיות מרוצה. סופו (צילום: אלן שיבר)