תמונות

אדל בספלוב והחבר, השקה חגיגית צילום: צ'ינו פפראצי