תמונות

האמר ועמדת שמירה דן גוספסון צילום: דן ג'וספסון