תמונות

כרטיסי ברכה, כלים שלובים, 5-10_ברכות, החל ב-30 שקלים. צילום דן חיי צילום: דן חיימוביץ