תמונות

זוהר חוגג (משמאל). מאמין בקבוצתו (אמיר לוי)