תמונות

מחלקה ראשונה מרץ 04 - מימין לשמאל- ציון תורגמן, אמנון מרחב ולאון צילום: שמואל אדלר