תמונות

חייל, סולטן יעקוב, שיחזור צילום: לחופש נולד