תמונות

דלה איינוגבה ודן מורי. מוכנים למשחק (דנה בהט)