תמונות

מצד אחד לא ילד, מצד שני קרוב לתקרת היכולת (אלן שיבר)