תמונות

מתנות ביתילי, ג, פסל_גאנו_ציפור_139 שקל צילום: ישראל כהן